งานสำรวจรังวัด ช่างรังวัดที่ดิน รังวัดเอกชน

บริษัท บี.ที.ซี.เซอร์เวย์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านงานสำรวจรังวัด ได้แก่ งานรังวัดทำแผนที่ภูมิประเทศ(Topographic Map), ทำแผนที่เส้นชั้นความสูง(Contour Map) และงานรังวัดสอบเขต, แบ่งแยกรวมโฉนดที่ดิน (ใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเลขที่ 322) รับสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ UAV (Drone) งานสำรวจหาความลึกของน้ำและงานสำรวจ 3D LASER SCANNER นอกจากนั้นเรายังมีบริการ

งานสำรวจภูมิประเทศ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รังวัดเอกชน รับงานสำรวจ สำรวจด้วยโดรน ทำแผนที่ด้วยโดรน งานสำรวจ 3D LASER SCANNER และ งานสำรวจหาความลึกของน้ำ
บริษัท บี.ที.ซี.เซอร์เวย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ อยู่กรุงเทพฯ

 ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน

image
งานบริการด้านรังวัด (Cadastral Survey)
สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน
ช่างรังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน
ช่างรังวัดเอกชน 
งานสำรวจภูมิประเทศ
image
งานบริการด้านสำรวจ (Surveying)
แผนที่เส้นชั้นความสูง (Contour Map)
แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)
สำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
image
สำรวจรังวัดทำแผนที่ด้วยโดรน
(Drone Surveying)
สำรวจด้วยโดรน  / สำรวจรังวัดด้วยโดรน
ทำแผนที่ด้วยโดรน

ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน

งานบริการด้านรังวัด (Cadastral Survey) สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน รังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน โดยไม่ต้องรอคิวรังวัด รังวัดที่ดินได้ทั่งประเทศ และยังมี งานช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน สำรวจรังวัดด้วยโดรน ทำแผนที่ด้วยโดรน มีอำนาจหน้าที่เท่าเทียมช่างรังวัดกรมที่ดิน มีกฎหมายรองรับ ใบอนุญาตเลขที่ 322 (พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535) ภายใต้การควบคุมของกรมที่ดิน บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานรังวัดที่ดินทุกประเภท
Powered by MakeWebEasy.com