Ranging Pole

Ranging Pole

หลักเล็ง (โพล) ขาว-แดง

รายละเอียด :
มีขนาด 2 และ 3 เมตร

  • ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
  • มีความยาว 2 เมตร และ 3 เมตร เมื่อยืดออกเต็มที่ และบิดล็อคได้
  • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลักเล็งแนว ท่อนล่างกว้างไม่น้อย กว่า 25 มิลลิเมตรและท่อนบนกว้างไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com