Pole Scale

Pole Scale

โพลสเกล

รายละเอียด :
มีขนาดความยาว 2.15 เมตร

  • ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
  • มีความยาว 2.15เมตรเมื่อยืดออกเต็มที่
  • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลักเล็งแนว ท่อนล่างกว้างไม่น้อย กว่า 25 มิลลิเมตรและท่อนบนกว้างไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร
  • ปลายด้านล่างมีลัก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com