PIN

PIN

พิน

รายละเอียด :

  • ทำจากเหล็กเหนียว
  • มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3/8 นิ้ว
  • มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว
  • พ่นสีขาวสลับแดง
  • ด้ามจับมีลักษณะเป็นห่วง
  • ส่วนปลายมีลักษณะแหลม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com