Wooden Tripod

Wooden Tripod

ขาตั้งกล้องไม้

รายละเอียด :
ใช้ได้ทั้งตั้งกล้องและPrism

  • ขาตั้งทำจากวัสดุไม้คุณภาพสูง แข็งแรง
  • แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 150 มิลลิเมตร
  • ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 1.03 เมตร
  • ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com