Placom KP-90N

Placom KP-90N

เครื่องวัดเนื้อที่ KOIZUMI

คุณสมบัติ :

ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

  • เป็นเครื่องคำนวณแบบ อิเล็กทรอนิคส์
  • การถ่วงน้ำหนักและการเคลื่อนตัวเป็นแบบล้อเลื่อน
  • มีฟังชั่นต่างๆเพื่อการคำนวณ สามารถปรับเปลี่ยนค่าหน่วยการวัดและอัตราส่วนของแผนที่ได้
  • จอแสดงผลแบบ Liquid Crystal แสดงผลได้ 8 ตำแหน่ง แสดงสัญลักษณ์ได้ 10 แบบ
  • คำนวณพื้นที่สะสมได้มากสุดถึง 10 ตารางเมตร ( ที่อัตราส่วน 1 ต่อ 1 )
  • ช่วงการทำงาน แนวดิ่ง ไม่น้อยกว่า 325 มิลิเมตร แนวราบ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
  • ความผิดพลาดไม่เกิน +/- 0.2 %
  • แบตเตอรี่เป็นแบบประจุไฟใหม่ได้ หรือ ใช้ไฟตรงจากไฟบ้าน

Powered by MakeWebEasy.com